Badanie biogazu

Jeśli rozpoczynacie Państwo swoją „przygodę” z gazem ziemnym/biogazem/gazem pirolitcznym lub jesteście operatorami instalacji utylizującej biogaz jako paliwo w procesie kogeneracji lub jako supportu – pomocy podczas spalania gazu ziemnego to bardzo dobrze trafiliście!

Pozyskując biogaz lub eksploatując gaz przy udziale agregatu prądotwórczego warto zapoznać się z kilkoma informacjami, które według nas nieco rozjaśnią sprawę utylizacji paliwa, na którym będziecie lub obecnie Państwo pracują – szczególnie w ujęciu strony merytorycznej. Bazując na doświadczeniu oraz referencjach przedsiębiorstw, z którymi współpracujemy, jeśli planują Państwo zakup silnika i jego dalszą eksploatację warto podejść do sprawy kompleksowo, i co najważniejsze, profesjonalnie.

Wykonane badania gazu są w późniejszym czasie niezbędne w procesie ewaluacji jakości surowca oraz wydajności procesu odzysku energii – podczas wymiany oleju, problemów z mikserami, intercoolerami, świecami ect. – stanowią bazę szacunkową i wartość odniesienia dla potencjalnych usterek, jak również stanowią dokument niezbędny dla serwisu agregatów. W ramach usługi analizy gazu otrzymują Państwo pełen opis analityczny paliwa, na którym Państwo pracujecie.

Wyniki przeprowadzonych badań pozwolą Państwu odpowiedzieć na wszystkie pytania z zakresu walorów użytkowych gazu – jego kaloryczności, właściwości fizycznych, jak również wskażą potencjalne zagrożenia dla silnika związane z eksploatacją paliwa. Badania wykonane przez G.P.Chem. są w całym zakresie zgodne z DTR agregatu, jak również są w pełni zrozumiałe dla inżynierów, serwisantów, chemików oraz dla osób odpowiedzialnych za jego eksploatację. Szanowni Państwo, jako jedyni w Polsce badamy biogaz pod kątem walorów technologiczno – użytkowych zgodnych z DTR agregatów prądotwórczych oraz świadczymy usługi z zakresu technologii oczyszczania i uszlachetniania biogazu.

Nie wierzysz? Sprawdź nas! Poznaj tych, którzy już z nami współpracują! Zakres świadczonych przez nas badań posiada akredytację i certyfikację, ponadto jest w 100% zgodny z wymogami DTR jakie stawiają wiodący producenci agregatów prądotwórczych. Ponadto, wyniki naszych badań są przejrzyście zestawione, aby łatwo móc określić jakość surowca z punktu widzenia jego przydatności energetycznej.

Mianowicie, biogaz używany jako paliwo w agregatach prądotwórczych oraz makro i mikroturbinach wymaga zwięzłego opisu zawartości jego komponentów (zarówno głównych składników jak i zawartości zanieczyszczeń) wyrażonych w mg lub ppm (danego komponentu) / 10kWh energii elektrycznej produkowanej przez agregat z eksploatowanego paliwa. Tak syntetyczny i ściśle wyrażony opis zawartości komponentów jest dla serwisu jedynym dowodem na dotrzymanie norm jakościowych surowca podawanego na silnik!

A jak to wygląda w praktyce?

Zlecając nam badania biogazu zarezerwuj dla nas trochę czasu! Pobór prób gazu do analizy trwa zazwyczaj od 2 do 5 godzin w zależności od typu surowca. Próby gazu pobierane są 3-krotnie (próba roztworu) oraz kilkakrotnie próba w formie gazowej.

Próby roztworu oraz gazu są kondycjonowane i derywatyzowane (czas przygotowania prób około 2-3 dni). Następny krok to analiza. Badane przez nas próby analizujemy zawsze minimum z 3-krotnym powtórzeniem w celu uzyskania odpowiedniej analizy statystycznej. Końcową fazą usługi jest opracowanie merytorycznego raportu z przeprowadzonych analiz.

Raport zawiera szczegółowe dane nt. pobranych prób, zakresu analiz, form detekcji, zakresu akredytacji, zakresu certyfikacji, użytego sprzętu oraz odczynników. Raport zaopatrzony jest w zwięzły opis merytoryczny oraz interpretację zebranych wyników. Wszystkie uzyskane wartości zestawione są przejrzyście i zrozumiale, a co najważniejsze zostają odniesione tabelarycznie do kontekstu wymagań normatywu DTR. Czas oczekiwania na wyniki pozostaje kwestią indywidualną.

DTR z podziałem na producentów agregatów:


 

MWM / CATEPILLAR

CH4 [%]
CO2 [%]
N2 [%]
O2 [%]
H2 [%]
Temperatura gazu (°C)
H2S – siarkowodór [ppm] /[mg/Nm3[
NH3 – amoniak [ppm] /[mg/Nm3]
H2O rH [%/ °C]
Pary oleju <C5 [mg/Nm3]
Pary oleju C5-C10 [mg/Nm3]
Pary oleju > C12 [mg/Nm3]
Poprawka kalibracyjna AIR [%]
Etan(en/yn), Butan (en/yn), Propan (en/yn)
Siarka (wolna) [mg/Nm3]
Suma siarki [mg/Nm3]
Pochodna: Cl [mg/Nm3]
Pochodna: F [mg/Nm3] ]
Pyły [mg/Nm3]
Ziarnistość pyłu (5-10 nm)
Lotne związki krzemu – VMSs [mg/Nm3]
Wartości kaloryczne (H, Ho)
Index Wobbe
Gęstość relatywna oraz właściwa

LOTNE ZWIĄZKI KRZEMU / LEGENDA NAZEWNICTWA VMSs
TMSOH – trimetylosilanol
TMS – trimetylosilan
L2 – Heksametylodisiloksan
L3 – Oktametylotrisiloksan
L4- Dekametylotetrasiloksan
D3 – Heksametylocyklotrisiloksan
D4 – Oktametylocyklotertasiloksan
D5 – Dekametylocyklopentasiloksan
D6 – Dodekametylocykloheksasiloksan

MAN / Agregaty Petra

CH4 [%]
CO2 [%]
N2 [%]
O2 [%]
Węglowodory C2-C6 [%]
Temperatura gazu (°C)
H2S – siarkowodór [ppm] /[mg/Nm3[
NH3 – amoniak [ppm] /[mg/Nm3]
H2O rH [%/ °C]
LZO – lotne związki organiczne [mg/Nm3]
Gęstość biogazu [g/m3]
Suma siarki [mg/Nm3]
Pochodna: Cl [mg/Nm3]
Pochodna: F [mg/Nm3] ]
Pyły [mg/Nm3]
Ziarnistość pyłu (5-10 nm)
Zawartość krzemu –Si [mg/Nm3]

Jako LOTNE ZWIĄZKI KRZEMU
TMSOH – trimetylosilanol
TMS – trimetylosilan
L2 – Heksametylodisiloksan
L3 – Oktametylotrisiloksan
L4- Dekametylotetrasiloksan
D3 – Heksametylocyklotrisiloksan
D4 – Oktametylocyklotertasiloksan
D5 – Dekametylocyklopentasiloksan
D6 – Dodekametylocykloheksasiloksan

Kaloryczność gazu:
Ciepło spalania [MJ/m3]
Wartość opałowa [MJ/m3]
Index Wobbego (Iif, Sup)

JENBAHER

CH4 [%]
CO2 [%]
N2 [%]
O2 [%]
H2 [%]
Temperatura gazu (°C)
H2S – siarkowodór [ppm] /[mg/Nm3[
NH3 – amoniak [ppm] /[mg/Nm3]
H2O rH [%/ °C]
Pary oleju <C5 [mg/Nm3]
Pary oleju C5-C10 [mg/Nm3]
Pary oleju > C12 [mg/Nm3]
Poprawka kalibracyjna AIR [%]
Etan(en/yn), Butan (en/yn), Propan (en/yn)
Siarka (wolna) [mg/Nm3]
Suma siarki [mg/Nm3]
Pochodna: Cl [mg/Nm3]
Pochodna: F [mg/Nm3] ]
Pyły [mg/Nm3]
Ziarnistość pyłu (5-10 nm)
Lotne związki krzemu – VMSs [mg/Nm3]
Wartości kaloryczne (H, Ho)
LICZNA METANOWA (LM)
Index Wobbe
Gęstość relatywna oraz właściwa

LOTNE ZWIĄZKI KRZEMU / LEGENDA NAZEWNICTWA VMSs
TMSOH – trimetylosilanol
TMS – trimetylosilan
L2 – Heksametylodisiloksan
L3 – Oktametylotrisiloksan
L4- Dekametylotetrasiloksan
D3 – Heksametylocyklotrisiloksan
D4 – Oktametylocyklotertasiloksan
D5 – Dekametylocyklopentasiloksan
D6 – Dodekametylocykloheksasiloksa

MTU

CH4 [%]
CO2 [%]
N2 [%]
O2 [%]
H2 [%]
CO2/CH4 [stosunek]
Temperatura gazu (°C)
H2S – siarkowodór [ppm] /[mg/Nm3]
NH3 – amoniak [ppm] /[mg/Nm3]
H2O rH [%/ °C]
Pary oleju <C5 [mg/Nm3]
Pary oleju C5-C10 [mg/Nm3]
Pary oleju > C12 [mg/Nm3]
LZO (VOCs) – lotne związki organiczne [mg/Nm3]
Poprawka kalibracyjna AIR [%]
Etan(en/yn), Butan (en/yn), Propan (en/yn)
Siarka (wolna) [mg/Nm3]
Suma siarki [mg/Nm3]
Pochodna: Cl [mg/Nm3]
Pochodna: F [mg/Nm3]
Pochodna Br [mg/Nm3]
Pochodna I [mg/Nm3]
Pyły [mg/Nm3]
Ziarnistość pyłu (5-10 nm)
Zawartość krzemu – Si [mg/Nm3]
Wartości kaloryczne (H, Ho)
Index Wobbe
Gęstość relatywna oraz właściwa

LOTNE ZWIĄZKI KRZEMU / LEGENDA NAZEWNICTWA VMSs
TMSOH – trimetylosilanol
TMS – trimetylosilan
L2 – Heksametylodisiloksan
L3 – Oktametylotrisiloksan
L4- Dekametylotetrasiloksan
D3 – Heksametylocyklotrisiloksan
D4 – Oktametylocyklotertasiloksan
D5 – Dekametylocyklopentasiloksan
D6 – Dodekametylocykloheksasiloksa

HORUS / Libher

CH4 [%]
CO2 [%]
N2 [%]
O2 [%]
H2 [%]
Temperatura gazu (°C)
H2S – siarkowodór [ppm] /[mg/Nm3[
NH3 – amoniak [ppm] /[mg/Nm3]
H2O rH [%
Pary oleju [mg/Nm3]
LZO [mg/Nm3]
Etan(en/yn), Butan (en/yn), Propan (en/yn)
Siarka (wolna) [mg/Nm3]
Suma siarki [mg/Nm3]
Pochodna: Cl [mg/Nm3]
Pochodna: F [mg/Nm3] ]
Pyły [mg/Nm3]
Ziarnistość pyłu (5-10 nm)
Zawartość krzemu –Si [mg/Nm3]
Wartości kaloryczne (H, Ho)
Index Wobbe
LICZBA METANOWA (LM)
Gęstość relatywna oraz właściwa

LOTNE ZWIĄZKI KRZEMU / LEGENDA NAZEWNICTWA VMSs
TMSOH – trimetylosilanol
TMS – trimetylosilan
L2 – Heksametylodisiloksan
L3 – Oktametylotrisiloksan
L4- Dekametylotetrasiloksan
D3 – Heksametylocyklotrisiloksan
D4 – Oktametylocyklotertasiloksan
D5 – Dekametylocyklopentasiloksan
D6 – Dodekametylocykloheksasiloksan

VEISSMANN

CH4 [%]
CO2 [%]
N2 [%]
O2 [%]
H2 [%]
Temperatura gazu (°C)
H2S – siarkowodór [ppm] /[mg/Nm3[
NH3 – amoniak [ppm] /[mg/Nm3]
H2O rH [%
Pary oleju [mg/Nm3]
LZO [mg/Nm3]
Etan(en/yn), Butan (en/yn), Propan (en/yn)
Siarka (wolna) [mg/Nm3]
Suma siarki [mg/Nm3]
Pochodna: Cl [mg/Nm3]
Pochodna: F [mg/Nm3] ]
Pyły [mg/Nm3]
Ziarnistość pyłu (5-10 nm)
Zawartość krzemu –Si [mg/Nm3]
Wartości kaloryczne (H, Ho)
Index Wobbe
LICZBA METANOWA (LM)
Gęstość relatywna oraz właściwa

LOTNE ZWIĄZKI KRZEMU / LEGENDA NAZEWNICTWA VMSs
TMSOH – trimetylosilanol
TMS – trimetylosilan
L2 – Heksametylodisiloksan
L3 – Oktametylotrisiloksan
L4- Dekametylotetrasiloksan
D3 – Heksametylocyklotrisiloksan
D4 – Oktametylocyklotertasiloksan
D5 – Dekametylocyklopentasiloksan
D6 – Dodekametylocykloheksasiloksan

Zamów przez telefon

(+48) 665-05-05-44

Masz pytanie? Napisz maila

gp@gpchem.pl

Używamy ciasteczek .

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close