Badanie wsadów fermentacyjnych

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą usług analitycznych dotyczących monitoringu wsadu fermentacyjnego. Wyniki analiz wsadów fermentacyjnych oraz ich właściwa interpretacja dostarczają niezbędnej wiedzy o prawidłowości zmian biochemicznych procesu metanogenezy.

Standardowa analiza obejmuje oznaczenia:

pH,
potencjał redoks lub przewodność,
stężenie azotu amonowego,
oznaczenie wskaźnika FOS i TAC, obliczenie FOS/TAC,
sucha masa i sucha masa organiczna,
oznaczenie profilu i stężenia lotnych kwasów tłuszczowych metodą chromatografii gazowej GC-FID,
oznaczane kwasy: octowy, propionowy, izomasłowy, masłowy, izowalerianowy, n-walerianowy, izokapronowy, n-kapronowy oraz heptanowy

dodatkowo:

oznaczenie wybranych lub wszystkich makro- i mikroelementów:
P, K, Ca, Mg, Se, Co, Mo, Mn, Fe, Na, Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn, Hg,
oznaczenie stopnia odfermentowania substratów.

W próbkach substratów oznaczamy następujące parametry:

pH,
sucha masa,
sucha masa organiczna,
azot ogólny Kjeldahla,
azot amonowy

Zapoznaj się z oferowanym zakresem badania:


Badanie Kondycji Fermentora

pH,
potencjał redoks lub przewodność,
stężenie azotu amonowego,
oznaczenie wskaźnika FOS
oznaczenie wskaźnika TAC
obliczenie FOS/TAC,
sucha masa
sucha masa organiczna,
oznaczenie profilu i stężenia lotnych kwasów tłuszczowych metodą chromatografii gazowej GC-FID,
oznaczane kwasy: octowy, propionowy, izomasłowy, masłowy, izowalerianowy, n-walerianowy, izokapronowy, n-kapronowy oraz heptanowy
oznaczenie makro- i mikroelementów:
P, K, Ca, Mg, Se, Co, Mo, Mn, Fe, Na, Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn, Hg,
oznaczenie stopnia odfermentowania substratów.

Badanie substratu

pH,
sucha masa,
sucha masa organiczna,
azot ogólny Kjeldahla.
azot amonowy

Biogazodochodowość substratu

Biogazodochodowość substratu badana jako proces 4 etapowy.
Czas prowadzenia analiz min. 6 tygodni.
Oznaczenie ilości i jakości biogazu wyprodukowanego z danego substratu w ujęciu przyrostów i spadków dziennych

Zamów przez telefon

(+48) 665-05-05-44

Masz pytanie? Napisz maila

gp@gpchem.pl

Używamy ciasteczek .

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close