Badanie biogazu

Jeśli rozpoczynacie Państwo swoją „przygodę” z gazem ziemnym/biogazem/gazem pirolitcznym lub jesteście operatorami instalacji utylizującej biogaz jako paliwo w procesie kogeneracji lub jako supportu – pomocy podczas spalania gazu ziemnego to bardzo dobrze trafiliście!

Pozyskując biogaz lub eksploatując gaz przy udziale agregatu prądotwórczego warto zapoznać się z kilkoma informacjami, które według nas nieco rozjaśnią sprawę utylizacji paliwa, na którym będziecie lub obecnie Państwo pracują – szczególnie w ujęciu strony merytorycznej. Bazując na doświadczeniu oraz referencjach przedsiębiorstw, z którymi współpracujemy, jeśli planują Państwo zakup silnika i jego dalszą eksploatację warto podejść do sprawy kompleksowo, i co najważniejsze, profesjonalnie.

Wykonane badania gazu są w późniejszym czasie niezbędne w procesie ewaluacji jakości surowca oraz wydajności procesu odzysku energii – podczas wymiany oleju, problemów z mikserami, intercoolerami, świecami ect. – stanowią bazę szacunkową i wartość odniesienia dla potencjalnych usterek, jak również stanowią dokument niezbędny dla serwisu agregatów. W ramach usługi analizy gazu otrzymują Państwo pełen opis analityczny paliwa, na którym Państwo pracujecie.

Wyniki przeprowadzonych badań pozwolą Państwu odpowiedzieć na wszystkie pytania z zakresu walorów użytkowych gazu – jego kaloryczności, właściwości fizycznych, jak również wskażą potencjalne zagrożenia dla silnika związane z eksploatacją paliwa. Badania wykonane przez G.P.Chem. są w całym zakresie zgodne z DTR agregatu, jak również są w pełni zrozumiałe dla inżynierów, serwisantów, chemików oraz dla osób odpowiedzialnych za jego eksploatację. Szanowni Państwo, jako jedyni w Polsce badamy biogaz pod kątem walorów technologiczno – użytkowych zgodnych z DTR agregatów prądotwórczych oraz świadczymy usługi z zakresu technologii oczyszczania i uszlachetniania biogazu.

Nie wierzysz? Sprawdź nas! Poznaj tych, którzy już z nami współpracują! Zakres świadczonych przez nas badań posiada akredytację i certyfikację, ponadto jest w 100% zgodny z wymogami DTR jakie stawiają wiodący producenci agregatów prądotwórczych. Ponadto, wyniki naszych badań są przejrzyście zestawione, aby łatwo móc określić jakość surowca z punktu widzenia jego przydatności energetycznej.

Mianowicie, biogaz używany jako paliwo w agregatach prądotwórczych oraz makro i mikroturbinach wymaga zwięzłego opisu zawartości jego komponentów (zarówno głównych składników jak i zawartości zanieczyszczeń) wyrażonych w mg lub ppm (danego komponentu) / 10kWh energii elektrycznej produkowanej przez agregat z eksploatowanego paliwa. Tak syntetyczny i ściśle wyrażony opis zawartości komponentów jest dla serwisu jedynym dowodem na dotrzymanie norm jakościowych surowca podawanego na silnik!

A jak to wygląda w praktyce?

Zlecając nam badania biogazu zarezerwuj dla nas trochę czasu! Pobór prób gazu do analizy trwa zazwyczaj od 2 do 5 godzin w zależności od typu surowca. Próby gazu pobierane są 3-krotnie (próba roztworu) oraz kilkakrotnie próba w formie gazowej.

Próby roztworu oraz gazu są kondycjonowane i derywatyzowane (czas przygotowania prób około 2-3 dni). Następny krok to analiza. Badane przez nas próby analizujemy zawsze minimum z 3-krotnym powtórzeniem w celu uzyskania odpowiedniej analizy statystycznej. Końcową fazą usługi jest opracowanie merytorycznego raportu z przeprowadzonych analiz.

Raport zawiera szczegółowe dane nt. pobranych prób, zakresu analiz, form detekcji, zakresu akredytacji, zakresu certyfikacji, użytego sprzętu oraz odczynników. Raport zaopatrzony jest w zwięzły opis merytoryczny oraz interpretację zebranych wyników. Wszystkie uzyskane wartości zestawione są przejrzyście i zrozumiale, a co najważniejsze zostają odniesione tabelarycznie do kontekstu wymagań normatywu DTR. Czas oczekiwania na wyniki pozostaje kwestią indywidualną.

DTR z podziałem na producentów agregatów:


 

MWM / CATEPILLAR

CH4 [%]
CO2 [%]
N2 [%]
O2 [%]
H2 [%]
Temperatura gazu (°C)
H2S – siarkowodór [ppm] /[mg/Nm3[
NH3 – amoniak [ppm] /[mg/Nm3]
H2O rH [%/ °C]
Pary oleju <C5 [mg/Nm3]
Pary oleju C5-C10 [mg/Nm3]
Pary oleju > C12 [mg/Nm3]
Poprawka kalibracyjna AIR [%]
Etan(en/yn), Butan (en/yn), Propan (en/yn)
Siarka (wolna) [mg/Nm3]
Suma siarki [mg/Nm3]
Pochodna: Cl [mg/Nm3]
Pochodna: F [mg/Nm3] ]
Pyły [mg/Nm3]
Ziarnistość pyłu (5-10 nm)
Lotne związki krzemu – VMSs [mg/Nm3]
Wartości kaloryczne (H, Ho)
Index Wobbe
Gęstość relatywna oraz właściwa

LOTNE ZWIĄZKI KRZEMU / LEGENDA NAZEWNICTWA VMSs
TMSOH – trimetylosilanol
TMS – trimetylosilan
L2 – Heksametylodisiloksan
L3 – Oktametylotrisiloksan
L4- Dekametylotetrasiloksan
D3 – Heksametylocyklotrisiloksan
D4 – Oktametylocyklotertasiloksan
D5 – Dekametylocyklopentasiloksan
D6 – Dodekametylocykloheksasiloksan

MAN / Agregaty Petra

CH4 [%]
CO2 [%]
N2 [%]
O2 [%]
Węglowodory C2-C6 [%]
Temperatura gazu (°C)
H2S – siarkowodór [ppm] /[mg/Nm3[
NH3 – amoniak [ppm] /[mg/Nm3]
H2O rH [%/ °C]
LZO – lotne związki organiczne [mg/Nm3]
Gęstość biogazu [g/m3]
Suma siarki [mg/Nm3]
Pochodna: Cl [mg/Nm3]
Pochodna: F [mg/Nm3] ]
Pyły [mg/Nm3]
Ziarnistość pyłu (5-10 nm)
Zawartość krzemu –Si [mg/Nm3]

Jako LOTNE ZWIĄZKI KRZEMU
TMSOH – trimetylosilanol
TMS – trimetylosilan
L2 – Heksametylodisiloksan
L3 – Oktametylotrisiloksan
L4- Dekametylotetrasiloksan
D3 – Heksametylocyklotrisiloksan
D4 – Oktametylocyklotertasiloksan
D5 – Dekametylocyklopentasiloksan
D6 – Dodekametylocykloheksasiloksan

Kaloryczność gazu:
Ciepło spalania [MJ/m3]
Wartość opałowa [MJ/m3]
Index Wobbego (Iif, Sup)

JENBAHER

CH4 [%]
CO2 [%]
N2 [%]
O2 [%]
H2 [%]
Temperatura gazu (°C)
H2S – siarkowodór [ppm] /[mg/Nm3[
NH3 – amoniak [ppm] /[mg/Nm3]
H2O rH [%/ °C]
Pary oleju <C5 [mg/Nm3]
Pary oleju C5-C10 [mg/Nm3]
Pary oleju > C12 [mg/Nm3]
Poprawka kalibracyjna AIR [%]
Etan(en/yn), Butan (en/yn), Propan (en/yn)
Siarka (wolna) [mg/Nm3]
Suma siarki [mg/Nm3]
Pochodna: Cl [mg/Nm3]
Pochodna: F [mg/Nm3] ]
Pyły [mg/Nm3]
Ziarnistość pyłu (5-10 nm)
Lotne związki krzemu – VMSs [mg/Nm3]
Wartości kaloryczne (H, Ho)
LICZNA METANOWA (LM)
Index Wobbe
Gęstość relatywna oraz właściwa

LOTNE ZWIĄZKI KRZEMU / LEGENDA NAZEWNICTWA VMSs
TMSOH – trimetylosilanol
TMS – trimetylosilan
L2 – Heksametylodisiloksan
L3 – Oktametylotrisiloksan
L4- Dekametylotetrasiloksan
D3 – Heksametylocyklotrisiloksan
D4 – Oktametylocyklotertasiloksan
D5 – Dekametylocyklopentasiloksan
D6 – Dodekametylocykloheksasiloksa

MTU

CH4 [%]
CO2 [%]
N2 [%]
O2 [%]
H2 [%]
CO2/CH4 [stosunek]
Temperatura gazu (°C)
H2S – siarkowodór [ppm] /[mg/Nm3]
NH3 – amoniak [ppm] /[mg/Nm3]
H2O rH [%/ °C]
Pary oleju <C5 [mg/Nm3]
Pary oleju C5-C10 [mg/Nm3]
Pary oleju > C12 [mg/Nm3]
LZO (VOCs) – lotne związki organiczne [mg/Nm3]
Poprawka kalibracyjna AIR [%]
Etan(en/yn), Butan (en/yn), Propan (en/yn)
Siarka (wolna) [mg/Nm3]
Suma siarki [mg/Nm3]
Pochodna: Cl [mg/Nm3]
Pochodna: F [mg/Nm3]
Pochodna Br [mg/Nm3]
Pochodna I [mg/Nm3]
Pyły [mg/Nm3]
Ziarnistość pyłu (5-10 nm)
Zawartość krzemu – Si [mg/Nm3]
Wartości kaloryczne (H, Ho)
Index Wobbe
Gęstość relatywna oraz właściwa

LOTNE ZWIĄZKI KRZEMU / LEGENDA NAZEWNICTWA VMSs
TMSOH – trimetylosilanol
TMS – trimetylosilan
L2 – Heksametylodisiloksan
L3 – Oktametylotrisiloksan
L4- Dekametylotetrasiloksan
D3 – Heksametylocyklotrisiloksan
D4 – Oktametylocyklotertasiloksan
D5 – Dekametylocyklopentasiloksan
D6 – Dodekametylocykloheksasiloksa

HORUS / Libher

CH4 [%]
CO2 [%]
N2 [%]
O2 [%]
H2 [%]
Temperatura gazu (°C)
H2S – siarkowodór [ppm] /[mg/Nm3[
NH3 – amoniak [ppm] /[mg/Nm3]
H2O rH [%
Pary oleju [mg/Nm3]
LZO [mg/Nm3]
Etan(en/yn), Butan (en/yn), Propan (en/yn)
Siarka (wolna) [mg/Nm3]
Suma siarki [mg/Nm3]
Pochodna: Cl [mg/Nm3]
Pochodna: F [mg/Nm3] ]
Pyły [mg/Nm3]
Ziarnistość pyłu (5-10 nm)
Zawartość krzemu –Si [mg/Nm3]
Wartości kaloryczne (H, Ho)
Index Wobbe
LICZBA METANOWA (LM)
Gęstość relatywna oraz właściwa

LOTNE ZWIĄZKI KRZEMU / LEGENDA NAZEWNICTWA VMSs
TMSOH – trimetylosilanol
TMS – trimetylosilan
L2 – Heksametylodisiloksan
L3 – Oktametylotrisiloksan
L4- Dekametylotetrasiloksan
D3 – Heksametylocyklotrisiloksan
D4 – Oktametylocyklotertasiloksan
D5 – Dekametylocyklopentasiloksan
D6 – Dodekametylocykloheksasiloksan

VEISSMANN

CH4 [%]
CO2 [%]
N2 [%]
O2 [%]
H2 [%]
Temperatura gazu (°C)
H2S – siarkowodór [ppm] /[mg/Nm3[
NH3 – amoniak [ppm] /[mg/Nm3]
H2O rH [%
Pary oleju [mg/Nm3]
LZO [mg/Nm3]
Etan(en/yn), Butan (en/yn), Propan (en/yn)
Siarka (wolna) [mg/Nm3]
Suma siarki [mg/Nm3]
Pochodna: Cl [mg/Nm3]
Pochodna: F [mg/Nm3] ]
Pyły [mg/Nm3]
Ziarnistość pyłu (5-10 nm)
Zawartość krzemu –Si [mg/Nm3]
Wartości kaloryczne (H, Ho)
Index Wobbe
LICZBA METANOWA (LM)
Gęstość relatywna oraz właściwa

LOTNE ZWIĄZKI KRZEMU / LEGENDA NAZEWNICTWA VMSs
TMSOH – trimetylosilanol
TMS – trimetylosilan
L2 – Heksametylodisiloksan
L3 – Oktametylotrisiloksan
L4- Dekametylotetrasiloksan
D3 – Heksametylocyklotrisiloksan
D4 – Oktametylocyklotertasiloksan
D5 – Dekametylocyklopentasiloksan
D6 – Dodekametylocykloheksasiloksan

Zamów przez telefon

(+48) 665-05-05-44

Masz pytanie? Napisz maila

gp@gpchem.pl