Badanie wsadów fermentacyjnych

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą usług analitycznych dotyczących monitoringu wsadu fermentacyjnego. Wyniki analiz wsadów fermentacyjnych oraz ich właściwa interpretacja dostarczają niezbędnej wiedzy o prawidłowości zmian biochemicznych procesu metanogenezy.

Standardowa analiza obejmuje oznaczenia:

pH,
potencjał redoks lub przewodność,
stężenie azotu amonowego,
oznaczenie wskaźnika FOS i TAC, obliczenie FOS/TAC,
sucha masa i sucha masa organiczna,
oznaczenie profilu i stężenia lotnych kwasów tłuszczowych metodą chromatografii gazowej GC-FID,
oznaczane kwasy: octowy, propionowy, izomasłowy, masłowy, izowalerianowy, n-walerianowy, izokapronowy, n-kapronowy oraz heptanowy

dodatkowo:

oznaczenie wybranych lub wszystkich makro- i mikroelementów:
P, K, Ca, Mg, Se, Co, Mo, Mn, Fe, Na, Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn, Hg,
oznaczenie stopnia odfermentowania substratów.

W próbkach substratów oznaczamy następujące parametry:

pH,
sucha masa,
sucha masa organiczna,
azot ogólny Kjeldahla,
azot amonowy

Zapoznaj się z oferowanym zakresem badania:


Badanie Kondycji Fermentora

pH,
potencjał redoks lub przewodność,
stężenie azotu amonowego,
oznaczenie wskaźnika FOS
oznaczenie wskaźnika TAC
obliczenie FOS/TAC,
sucha masa
sucha masa organiczna,
oznaczenie profilu i stężenia lotnych kwasów tłuszczowych metodą chromatografii gazowej GC-FID,
oznaczane kwasy: octowy, propionowy, izomasłowy, masłowy, izowalerianowy, n-walerianowy, izokapronowy, n-kapronowy oraz heptanowy
oznaczenie makro- i mikroelementów:
P, K, Ca, Mg, Se, Co, Mo, Mn, Fe, Na, Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn, Hg,
oznaczenie stopnia odfermentowania substratów.

Badanie substratu

pH,
sucha masa,
sucha masa organiczna,
azot ogólny Kjeldahla.
azot amonowy

Biogazodochodowość substratu

Biogazodochodowość substratu badana jako proces 4 etapowy.
Czas prowadzenia analiz min. 6 tygodni.
Oznaczenie ilości i jakości biogazu wyprodukowanego z danego substratu w ujęciu przyrostów i spadków dziennych

Zamów przez telefon

(+48) 665-05-05-44

Masz pytanie? Napisz maila

gp@gpchem.pl