Osuszanie biogazu i usuwanie wilgoci

Urządzenia (wymienniki ciepła + agregaty wody lodowej) do odwadniania biogazu, które Państwu proponujemy występują w 2 wariantach:

  • bez podgrzania biogazu – technologia jest kompatybilna z technologią i jest kompatybilne z kriogeniczną technologią usuwania lotnych związków krzemu oraz
  • z jednoczesnym podgrzaniem biogazu do temperatury 22-40 °C, co z kolei zapewni optimum technologiczne do przyszłego wykorzystania węgla aktywnego w procesie rozbudowy instalacji.

Obydwa urządzenia odwadniające zawierają w swojej budowie płaszczowo-rurowe wymienniki ciepła, obudowany agregat wody lodowej i separator kropli zintegrowane są w ramach jednorodnego, zoptymalizowanego urządzenia zainstalowanego w miejscu utylizacji biogazu. Urządzenie jest w pełni kompatybilne z już istniejącymi elementami Państwa instalacji oraz pracuje niezależnie od pierwotnej temperatury biogazu, ilości i szybkości przepływu czy zawartości wilgoci w nadawanym biogazie. Finalny efekt osuszenia uzyskujemy na poziome < 10% rH.

Technologie osuszania biogazu dedykujemy dla trzech rodzajów instalacji w zależności od przepływu ilości biogazu / h: mniejszej do 400 m3/h oraz średniej do 1000 m3/h oraz duże powyżej do 1000 m3/h.

Jeśli rozpoczynacie Państwo swoją „przygodę” z gazem ziemnym/biogazem lub jesteście operatorami instalacji utylizującej biogaz jako paliwo w procesie kogeneracji lub jako supportu – pomocy podczas spalania gazu ziemnego to bardzo dobrze trafiliście! Pozyskując biogaz lub eksploatując gaz przy udziale agregatu prądotwórczego warto zapoznać się z kilkoma informacjami, które według nas nieco rozjaśnią sprawę utylizacji paliwa, na którym będziecie lub obecnie Państwo pracują- szczególnie w ujęciu strony merytorycznej. Bazując na doświadczeniu oraz referencjach przedsiębiorstw, z którymi współpracujemy, jeśli planują Państwo zakup silnika i jego dalszą eksploatację warto podejść do sprawy kompleksowo, i co najważniejsze, profesjonalnie. Wykonane badania gazu są w późniejszym czasie niezbędne w procesie ewaluacji jakości surowca oraz wydajności procesu odzysku energii – podczas wymiany oleju, problemów z mikserami, intercoolerami, świecami ect. – stanowią bazę szacunkową i wartość odniesienia dla potencjalnych usterek, jak również stanowią dokument niezbędny dla serwisu agregatów.

W ramach usługi analizy gazu otrzymują Państwo pełen opis analityczny paliwa, na którym Państwo pracujecie. Wyniki przeprowadzonych badań pozwolą Państwu odpowiedzieć na wszystkie pytania z zakresu walorów użytkowych gazu – jego kaloryczności, właściwości fizycznych, jak również wskażą potencjalne zagrożenia dla silnika związane z eksploatacją paliwa. Badania wykonane przez G.P.Chem. są w całym zakresie zgodne z DTR agregatu, jak również są w pełni zrozumiałe dla inżynierów, serwisantów, chemików oraz dla osób odpowiedzialnych za jego eksploatację. Szanowni Państwo, jako jedyni w Polsce badamy biogaz pod kątem walorów technologiczno – użytkowych zgodnych z DTR agregatów prądotwórczych oraz świadczymy usługi z zakresu technologii oczyszczania i uszlachetniania biogazu.

Zakres świadczonych przez nas badań posiada akredytację i certyfikację, ponadto jest w 100% zgodny z wymogami DTR jakie stawiają wiodący producenci agregatów prądotwórczych. Ponadto, wyniki naszych badań są przejrzyście zestawione, aby łatwo móc określić jakość surowca z punktu widzenia jego przydatności energetycznej. Mianowicie, biogaz używany jako paliwo w agregatach prądotwórczych oraz makro i mikroturbinach wymaga zwięzłego opisu zawartości jego komponentów (zarówno głównych składników jak i zawartości zanieczyszczeń) wyrażonych w mg lub ppm (danego komponentu) / 10kWh energii elektrycznej produkowanej przez agregat z eksploatowanego paliwa. Tak syntetyczny i ściśle wyrażony opis zawartości komponentów jest dla serwisu jedynym dowodem na dotrzymanie norm jakościowych surowca podawanego na silnik! Zakres badań ilościowo-jakościowych gazu obejmuje:

GAZ ZIEMNY / BIOGAZ KOMPLET ANALIZ GAZU ZGODNY Z NORMĄ DTR AGREGATU CH4

[%] Kaloryczność gazu [kWh] Wobbe Index
CO2 / CO [%]
Gęstość gazu [g/m3]
N2 [%]
Siarka (wolna) [mg/Nm3] / [mg/Nm3]
O2 [%]
Suma siarki [mg/Nm3] / [mg/Nm3]
H2 [%]
Pochodna: chloru – Cl [mg/Nm3] / [mg/10 kWh]
H2S – siarkowodór [mg/Nm3] / [mg/10 kWh]Pochodna: bromu -Br [mg/Nm3] / [mg/10 kWh]
NH3 – amoniak /[mg/Nm3] / [mg/10 kWh]
Pochodna: fluoru – F [mg/Nm3] / [mg/10 kWh]
Merkaptany Pochodna: jodu – I [mg/Nm3] / [mg/10 kWh]
H2O rH [%/ °C]
Lotne związki krzemu: [mg/Nm3] / [mg/10 kWh]
Pary oleju < C5 [mg/Nm3] / [mg/10 kWh]
TMSOH [mg/Nm3] / [mg/10 kWh]

Pary oleju C5-C10 [mg/Nm3] / [mg/10 kWh]
Pyły [mg/Nm3] / [mg/10 kWh]

Pary oleju > C12 [mg/Nm3] / [mg/10 kWh]
Ziarnistość pyłu
Poprawka kalibracyjna AIR [%]
Wilgotność bezwzględna [g H2O/m3]Temperatura gazu (°C)
Etan(en/yn)Butan (en/yn)Propan (en/yn) - do Henksanu MWM
TMSOH – trimetylosilanol D3Heksametylocyklotrisiloksan
L2
Heksametylodisiloksan D4
Oktametylocyklotertasiloksan
L3
Oktametylotrisiloksan D5 Dekametylocyklopentasiloksan
L4
Dekametylotetrasiloksan D6 odekametylocykloheksasiloksan

Zamów przez telefon

(+48) 665-05-05-44

Masz pytanie? Napisz maila

gp@gpchem.pl

Używamy ciasteczek .

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close