Ogłoszenie

W związku z realizacją projektu pt. „„Budowa biogazowni o mocy elektrycznej 0,499 MWe produkowanej z biogazu rolniczego powstałego z masy organicznej zawartej w biomasie różnego rodzaju”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata...
Badanie i analiza siloksanów w biogazie

Badanie i analiza siloksanów w biogazie

Mikroblog Poszukujesz usługi analizy siloksanów w biogazie techniką GC-MS?- zapraszamy do nas. Jesteśmy laboratorium akredytowanym do pomiarów pomiary zawartości lotnych związków krzemu w biogazie. Sprawdź swój biogaz! Oferujemy analizę zawartości lotnych silksanów w...