Miejsce realizacji: MPWIK w Rzeszowie, Oczyszczalnia Ścieków Rzeszów.
Realizacja: maj 2020

Tytuł projektu: “Instalacja osuszania biogazu z infrastrukturą by-passu

Miejsce realizacji: Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Toruniu, Toruń
Tytuł projektu: “Modułowy-wieloprzepływowy filtr do usuwania lotnych metylosiloksanów z biogazu wraz z infrastrukturą
by-passu oraz filtrem przeciwpyłkowym
“.
Realizacja: październik 2019
Projekt realizowany na przepływie do 400m3/h

Miejsce realizacji: Grupowa Oczyszczalnia Ścieków GOŚ ŁAM, Łódź.
Tytuł projektu: “Dobór, montaż oraz serwis filtra do usuwania lotnych metylosiloksanów z biogazu“.
Projekt realizowany w ramach przetargu publicznego GOŚ. Przepływ 800m3/h
Realizacja: czerwiec 2017

Miejsce realizacji: Projekt Europejski – Podwykonawstwo: CH4 Moto Sp. z o.o.
Tytuł projektu: “Kontenerowa i modułowa instalacja puryfikacji gazu kopalnianego – układ filtrów“.
Realizacja: 2018-2019
Projekt realizowany na przepływie biogazu wynoszącym 250 m3/h.

Miejsce realizacji: Bioelektrownia Buczek. Biogazownia Rolnicza w Buczku.
Tytuł projektu: “Dobór i montaż osuszacza biogazu“.
Realizacja: 2017
Projekt realizowany na przepływie biogazu wynoszącym 800 m3/h.