Usuwanie lotnych związków krzemu

Jeśli rozpoczynacie Państwo swoją „przygodę” z gazem ziemnym/biogazem lub jesteście operatorami instalacji utylizującej biogaz jako paliwo w procesie kogeneracji lub jako supportu – pomocy podczas spalania gazu ziemnego to bardzo dobrze trafiliście!

Pozyskując biogaz lub eksploatując gaz przy udziale agregatu prądotwórczego warto zapoznać się z kilkoma informacjami, które według nas nieco rozjaśnią sprawę utylizacji paliwa, na którym będziecie lub obecnie Państwo pracują- szczególnie w ujęciu strony merytorycznej. Bazując na doświadczeniu oraz referencjach przedsiębiorstw, z którymi współpracujemy, jeśli planują Państwo zakup silnika i jego dalszą eksploatację warto podejść do sprawy kompleksowo, i co najważniejsze, profesjonalnie. Wykonane badania gazu są w późniejszym czasie niezbędne w procesie ewaluacji jakości surowca oraz wydajności procesu odzysku energii – podczas wymiany oleju, problemów z mikserami, intercoolerami, świecami ect. – stanowią bazę szacunkową i wartość odniesienia dla potencjalnych usterek, jak również stanowią dokument niezbędny dla serwisu agregatów.

W ramach usługi analizy gazu otrzymują Państwo pełen opis analityczny paliwa, na którym Państwo pracujecie. Wyniki przeprowadzonych badań pozwolą Państwu odpowiedzieć na wszystkie pytania z zakresu walorów użytkowych gazu – jego kaloryczności, właściwości fizycznych, jak również wskażą potencjalne zagrożenia dla silnika związane z eksploatacją paliwa.
Badania wykonane przez G.P.Chem. są w całym zakresie zgodne z DTR agregatu, jak również są w pełni zrozumiałe dla inżynierów, serwisantów, chemików oraz dla osób odpowiedzialnych za jego eksploatację. Szanowni Państwo, jako jedyni w Polsce badamy biogaz pod kątem walorów technologiczno – użytkowych zgodnych z DTR agregatów prądotwórczych oraz świadczymy usługi z zakresu technologii oczyszczania i uszlachetniania biogazu.

Nie wierzysz? Sprawdź nas! Poznaj tych, którzy już z nami współpracują!

Zakres świadczonych przez nas badań posiada akredytację i certyfikację, ponadto jest w 100% zgodny z wymogami DTR jakie stawiają wiodący producenci agregatów prądotwórczych. Ponadto, wyniki naszych badań są przejrzyście zestawione, aby łatwo móc określić jakość surowca z punktu widzenia jego przydatności energetycznej. Mianowicie, biogaz używany jako paliwo w agregatach prądotwórczych oraz makro i mikroturbinach wymaga zwięzłego opisu zawartości jego komponentów (zarówno głównych składników jak i zawartości zanieczyszczeń) wyrażonych w mg lub ppm (danego komponentu) / 10kWh energii elektrycznej produkowanej przez agregat z eksploatowanego paliwa. Tak syntetyczny i ściśle wyrażony opis zawartości komponentów jest dla serwisu jedynym dowodem na dotrzymanie norm jakościowych surowca podawanego na silnik!
Zakres badań ilościowo-jakościowych gazu obejmuje:

 • GAZ ZIEMNY / BIOGAZ
 • KOMPLET ANALIZ GAZU ZGODNY Z NORMĄ DTR AGREGATU
 • CH4 [%] Kaloryczność gazu [kWh] // Wobbe Index
 • CO2 / CO [%] Gęstość gazu [g/m3]
 • N2 [%] Siarka (wolna) [mg/Nm3] / [mg/Nm3]
 • O2 [%] Suma siarki [mg/Nm3] / [mg/Nm3]
 • H2 [%] Pochodna: chloru – Cl [mg/Nm3] / [mg/10 kWh]
 • H2S – siarkowodór [mg/Nm3] / [mg/10 kWh] Pochodna: bromu -Br [mg/Nm3] / [mg/10 kWh]
 • NH3 – amoniak /[mg/Nm3] / [mg/10 kWh] Pochodna: fluoru – F [mg/Nm3] / [mg/10 kWh]
 • Merkaptany Pochodna: jodu – I [mg/Nm3] / [mg/10 kWh]
 • H2O rH [%/ °C] Lotne związki krzemu: [mg/Nm3] / [mg/10 kWh]
 • Pary oleju < C5 [mg/Nm3] / [mg/10 kWh] TMSOH [mg/Nm3] / [mg/10 kWh] Pary oleju C5-C10 [mg/Nm3] / [mg/10 kWh]
 • Pyły [mg/Nm3] / [mg/10 kWh] Pary oleju > C12 [mg/Nm3] / [mg/10 kWh] Ziarnistość pyłu
 • Poprawka kalibracyjna AIR [%] Wilgotność bezwzględna [g H2O/m3]
 • Temperatura gazu (°C) NORMATYW
 • Etan(en/yn), Butan (en/yn), Propan (en/yn) – do Henksanu MWM /Jenbaher/Horus/MAN
 • Lotne związki krzemu
 • LOTNE ZWIĄZKI KRZEMU / LEGENDA NAZEWNICTWA VMSs (ang. Volatile Methylsiloxanes)TMSOH – trimetylosilanol
 • D3 – Heksametylocyklotrisiloksan
 • L2 – Heksametylodisiloksan
 • D4 – Oktametylocyklotertasiloksan
 • L3 – Oktametylotrisiloksan
 • D5 – Dekametylocyklopentasiloksan
 • L4- Dekametylotetrasiloksan
 • D6 – Dodekametylocykloheksasiloksan
 • BADANIA GAZU/ BIOGAZU WYSTĘPUJĄ W 4 PAKIETECH ANALITYCZNYCH:
 • Pakiet monitorujący (analiza spin-out) – zawierająca 11 parametrów analitycznych biogazu.
 • Pakiet PODSTAWOWY – zawierający 22 parametry analityczne.
 • Pakiet ROZSZERZONY* – zawierający 27 parametrów analitycznych.
 • Pakiet PEŁNY* – Zgodny z DTR Agregatu* – zawierający 36 parametrów analitycznych biogazu.
  * niezbędny zakres optymalizacji rozpuszczalnika

A jak to wygląda w praktyce?

Zlecając nam badania biogazu zarezerwuj dla nas trochę czasu! Pobór prób gazu do analizy trwa zazwyczaj od 2 do 5 godzin w zależności od typu surowca. Próby gazu pobierane są 3-krotnie (próba roztworu) oraz kilkakrotnie próba w formie gazowej. Próby roztworu oraz gazu są kondycjonowane i derywatyzowane (czas przygotowania prób około 2-3 dni). Następny krok to analiza. Badane przez nas próby analizujemy zawsze minimum z 3-krotnym powtórzeniem w celu uzyskania odpowiedniej analizy statystycznej. Końcową fazą usługi jest opracowanie merytorycznego raportu z przeprowadzonych analiz. Raport zawiera szczegółowe dane nt. pobranych prób, zakresu analiz, form detekcji, zakresu akredytacji, zakresu certyfikacji, użytego sprzętu oraz odczynników. Raport zaopatrzony jest w zwięzły opis merytoryczny oraz interpretację zebranych wyników. Wszystkie uzyskane wartości zestawione są przejrzyście i zrozumiale, a co najważniejsze zostają odniesione tabelarycznie do kontekstu wymagań normatywu DTR.

Zamów przez telefon

(+48) 665-05-05-44

Masz pytanie? Napisz maila

gp@gpchem.pl

Używamy ciasteczek .

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close