Podmioty przetwarzające odpady

Poznaj szczegóły dyrektywyZamów wdrożenie BAT

Kogo dotyczy ta regulacja?

Podmioty zajmujące się przetwarzaniem odpadów uzyskały dostęp do konkluzji BAT w 2018 roku.  Podmioty objęte regulacją podzielono na aż dziesięć kategorii, ściśle określających ich zakres działań. Dotyczą one podmiotów zajmujących się:

  • obróbką biologiczną
  • obróbką chemiczno-fizyczną
  • mieleniem i mieszaniem przed poddaniem innemu rodzajowi działań
  • przepakowaniem przed poddaniem innemu rodzajowi działań
  • odzyskowi rozpuszczalników
  • recyklingowi materiałów nieorganicznych
  • regeneracji kwasów lub zasad
  • odzyskiwaniem składników w celu ograniczenia zanieczyszczeń
  • odzyskiwaniem składników z katalizatorów
  • powrotną rafinacją olejów

Poprzez wprowadzenie regulacji Komisja Europejska doprowadzi do znacznego zmniejszenia ryzyka wystąpienia komplikacji w czasie procesu przetwarzania odpadów.

Szczegóły rozporządzenia znajdują się w formacie PDF w pliku powyżej.

GPCHEM wprowadza rozwiązania zgodne z rozporządzeniem niniejszej konkluzji. Zapraszamy do kontaktu.

Jesteśmy gotowi, by wdrożyć BAT – pozostańmy w kontakcie: