Osuszanie biogazu i usuwanie wilgoci

Urządzenia (wymienniki ciepła + agregaty wody lodowej) do odwadniania biogazu, które Państwu proponujemy występują w 2 wariantach:

  • bez podgrzania biogazu – technologia jest kompatybilna z technologią i jest kompatybilne z kriogeniczną technologią usuwania lotnych związków krzemu oraz
  • z jednoczesnym podgrzaniem biogazu do temperatury 22-40 °C, co z kolei zapewni optimum technologiczne do przyszłego wykorzystania węgla aktywnego w procesie rozbudowy instalacji.

Obydwa urządzenia odwadniające zawierają w swojej budowie płaszczowo-rurowe wymienniki ciepła, obudowany agregat wody lodowej i separator kropli zintegrowane są w ramach jednorodnego, zoptymalizowanego urządzenia zainstalowanego w miejscu utylizacji biogazu. Urządzenie jest w pełni kompatybilne z już istniejącymi elementami Państwa instalacji oraz pracuje niezależnie od pierwotnej temperatury biogazu, ilości i szybkości przepływu czy zawartości wilgoci w nadawanym biogazie. Finalny efekt osuszenia uzyskujemy na poziome < 10% rH.

Technologie osuszania biogazu dedykujemy dla trzech rodzajów instalacji w zależności od przepływu ilości biogazu / h: mniejszej do 400 m3/h oraz średniej do 1000 m3/h oraz duże powyżej do 1000 m3/h.

Jeśli rozpoczynacie Państwo swoją „przygodę” z gazem ziemnym/biogazem lub jesteście operatorami instalacji utylizującej biogaz jako paliwo w procesie kogeneracji lub jako supportu – pomocy podczas spalania gazu ziemnego to bardzo dobrze trafiliście! Pozyskując biogaz lub eksploatując gaz przy udziale agregatu prądotwórczego warto zapoznać się z kilkoma informacjami, które według nas nieco rozjaśnią sprawę utylizacji paliwa, na którym będziecie lub obecnie Państwo pracują- szczególnie w ujęciu strony merytorycznej. Bazując na doświadczeniu oraz referencjach przedsiębiorstw, z którymi współpracujemy, jeśli planują Państwo zakup silnika i jego dalszą eksploatację warto podejść do sprawy kompleksowo, i co najważniejsze, profesjonalnie. Wykonane badania gazu są w późniejszym czasie niezbędne w procesie ewaluacji jakości surowca oraz wydajności procesu odzysku energii – podczas wymiany oleju, problemów z mikserami, intercoolerami, świecami ect. – stanowią bazę szacunkową i wartość odniesienia dla potencjalnych usterek, jak również stanowią dokument niezbędny dla serwisu agregatów.

W ramach usługi analizy gazu otrzymują Państwo pełen opis analityczny paliwa, na którym Państwo pracujecie. Wyniki przeprowadzonych badań pozwolą Państwu odpowiedzieć na wszystkie pytania z zakresu walorów użytkowych gazu – jego kaloryczności, właściwości fizycznych, jak również wskażą potencjalne zagrożenia dla silnika związane z eksploatacją paliwa. Badania wykonane przez G.P.Chem. są w całym zakresie zgodne z DTR agregatu, jak również są w pełni zrozumiałe dla inżynierów, serwisantów, chemików oraz dla osób odpowiedzialnych za jego eksploatację. Szanowni Państwo, jako jedyni w Polsce badamy biogaz pod kątem walorów technologiczno – użytkowych zgodnych z DTR agregatów prądotwórczych oraz świadczymy usługi z zakresu technologii oczyszczania i uszlachetniania biogazu.

Zakres świadczonych przez nas badań posiada akredytację i certyfikację, ponadto jest w 100% zgodny z wymogami DTR jakie stawiają wiodący producenci agregatów prądotwórczych. Ponadto, wyniki naszych badań są przejrzyście zestawione, aby łatwo móc określić jakość surowca z punktu widzenia jego przydatności energetycznej. Mianowicie, biogaz używany jako paliwo w agregatach prądotwórczych oraz makro i mikroturbinach wymaga zwięzłego opisu zawartości jego komponentów (zarówno głównych składników jak i zawartości zanieczyszczeń) wyrażonych w mg lub ppm (danego komponentu) / 10kWh energii elektrycznej produkowanej przez agregat z eksploatowanego paliwa. Tak syntetyczny i ściśle wyrażony opis zawartości komponentów jest dla serwisu jedynym dowodem na dotrzymanie norm jakościowych surowca podawanego na silnik! Zakres badań ilościowo-jakościowych gazu obejmuje:

[table id=biogaz /]

Zamów przez telefon

(+48) 665-05-05-44

Masz pytanie? Napisz maila

gp@gpchem.pl