Prace przyłączeniowe: ziemne i hydrauliczne

Oferujemy prace z zakresu robót ziemnych, hydraulicznych i automatyki działań.

Prace ziemne: wykonujemy prace ziemne z zakresu wykonania przyłączeń gazowych do bieżącej infrastruktury gazociągu na instalacji. Wykonujemy prace z zakresu „wylewki” fundamentu będącego podstawą instalacji filtrów czy urządzeń m.in. wyciągnięcie rur pod instalację fragmentów kolejnych urządzeń technologicznych wraz z niezbędną dokumentacją projektową czy wykonanie by-passu na instalacji gazowej. Zapewniamy niezbędne pozwolenia wraz z pełną i profesjonalną dokumentacją projektową.

Prace Hydrauliczne i Automatyka: wykonywane na ścieżce gazowej czy na obiegach grzewczo-chłodniczych wody czy glikolu, w celu odzysku ciepła/zimna dla potrzeb wymienników będących integralną częścią instalacji utylizacji biogazu (np. podgrzewanie wodą lub glikolem obiegowym na potrzeby filtra węglowego czy uzyskania wysokiego stopnia suchości biogazu).

Wykonujemy prace z zakresu planowania przyłączeń niezbędnej dokumentacji projektowej oraz obliczeń inżyniryjno-technologicznych na potrzeby przedmiotowych instalacji. Posiadamy stosowne uprawnienia.

Zamów przez telefon

(+48) 665-05-05-44

Masz pytanie? Napisz maila

gp@gpchem.pl