Usuwanie siarkowodoru

Jeśli rozpoczynacie Państwo swoją „przygodę” z gazem ziemnym/biogazem lub jesteście operatorami instalacji utylizującej biogaz jako paliwo w procesie kogeneracji lub jako supportu – pomocy podczas spalania gazu ziemnego to bardzo dobrze trafiliście!

Pozyskując biogaz lub eksploatując gaz przy udziale agregatu prądotwórczego warto zapoznać się z kilkoma informacjami, które według nas nieco rozjaśnią sprawę utylizacji paliwa, na którym będziecie lub obecnie Państwo pracują- szczególnie w ujęciu strony merytorycznej. Bazując na doświadczeniu oraz referencjach przedsiębiorstw, z którymi współpracujemy, jeśli planują Państwo zakup silnika i jego dalszą eksploatację warto podejść do sprawy kompleksowo, i co najważniejsze, profesjonalnie. Wykonane badania gazu są w późniejszym czasie niezbędne w procesie ewaluacji jakości surowca oraz wydajności procesu odzysku energii – podczas wymiany oleju, problemów z mikserami, intercoolerami, świecami ect. – stanowią bazę szacunkową i wartość odniesienia dla potencjalnych usterek, jak również stanowią dokument niezbędny dla serwisu agregatów.

W ramach usługi analizy gazu otrzymują Państwo pełen opis analityczny paliwa, na którym Państwo pracujecie. Wyniki przeprowadzonych badań pozwolą Państwu odpowiedzieć na wszystkie pytania z zakresu walorów użytkowych gazu – jego kaloryczności, właściwości fizycznych, jak również wskażą potencjalne zagrożenia dla silnika związane z eksploatacją paliwa.

Badania wykonane przez G.P.Chem. są w całym zakresie zgodne z DTR agregatu, jak również są w pełni zrozumiałe dla inżynierów, serwisantów, chemików oraz dla osób odpowiedzialnych za jego eksploatację. Szanowni Państwo, jako jedyni w Polsce badamy biogaz pod kątem walorów technologiczno – użytkowych zgodnych z DTR agregatów prądotwórczych oraz świadczymy usługi z zakresu technologii oczyszczania i uszlachetniania biogazu.

Nie wierzysz? Sprawdź nas! Poznaj tych, którzy już z nami współpracują!

Zakres świadczonych przez nas badań posiada akredytację i certyfikację, ponadto jest w 100% zgodny z wymogami DTR jakie stawiają wiodący producenci agregatów prądotwórczych. Ponadto, wyniki naszych badań są przejrzyście zestawione, aby łatwo móc określić jakość surowca z punktu widzenia jego przydatności energetycznej. Mianowicie, biogaz używany jako paliwo w agregatach prądotwórczych oraz makro i mikroturbinach wymaga zwięzłego opisu zawartości jego komponentów (zarówno głównych składników jak i zawartości zanieczyszczeń) wyrażonych w mg lub ppm (danego komponentu) / 10kWh energii elektrycznej produkowanej przez agregat z eksploatowanego paliwa. Tak syntetyczny i ściśle wyrażony opis zawartości komponentów jest dla serwisu jedynym dowodem na dotrzymanie norm jakościowych surowca podawanego na silnik!

Zakres badań ilościowo-jakościowych gazu obejmuje:

 • GAZ ZIEMNY / BIOGAZ
 • KOMPLET ANALIZ GAZU ZGODNY Z NORMĄ DTR AGREGATU
 • CH4 [%] Kaloryczność gazu [kWh] // Wobbe Index
 • CO2 / CO [%] Gęstość gazu [g/m3]
 • N2 [%] Siarka (wolna) [mg/Nm3] / [mg/Nm3]
 • O2 [%] Suma siarki [mg/Nm3] / [mg/Nm3]
 • H2 [%] Pochodna: chloru – Cl [mg/Nm3] / [mg/10 kWh]
 • H2S – siarkowodór [mg/Nm3] / [mg/10 kWh] Pochodna: bromu -Br [mg/Nm3] / [mg/10 kWh]
 • NH3 – amoniak /[mg/Nm3] / [mg/10 kWh] Pochodna: fluoru – F [mg/Nm3] / [mg/10 kWh]
 • Merkaptany Pochodna: jodu – I [mg/Nm3] / [mg/10 kWh]
 • H2O rH [%/ °C] Lotne związki krzemu: [mg/Nm3] / [mg/10 kWh]
 • Pary oleju < C5 [mg/Nm3] / [mg/10 kWh] TMSOH [mg/Nm3] / [mg/10 kWh]
 • Pary oleju C5-C10 [mg/Nm3] / [mg/10 kWh] Pyły [mg/Nm3] / [mg/10 kWh]
 • Pary oleju > C12 [mg/Nm3] / [mg/10 kWh] Ziarnistość pyłu
 • Poprawka kalibracyjna AIR [%] Wilgotność bezwzględna [g H2O/m3]
 • Temperatura gazu (°C) NORMATYW
 • Etan(en/yn), Butan (en/yn), Propan (en/yn) – do Henksanu MWM /Jenbaher/Horus/MAN
 • Lotne związki krzemu
 • LOTNE ZWIĄZKI KRZEMU / LEGENDA NAZEWNICTWA VMSs (ang. Volatile Methylsiloxanes)
 • TMSOH – trimetylosilanol D3 – Heksametylocyklotrisiloksan
 • L2 – Heksametylodisiloksan D4 – Oktametylocyklotertasiloksan
 • L3 – Oktametylotrisiloksan D5 – Dekametylocyklopentasiloksan
 • L4- Dekametylotetrasiloksan D6 – Dodekametylocykloheksasiloksan

BADANIA GAZU/ BIOGAZU WYSTĘPUJĄ W 4 PAKIETECH ANALITYCZNYCH:

 • Pakiet monitorujący (analiza spin-out) – zawierająca 11 parametrów analitycznych biogazu.
 • Pakiet PODSTAWOWY – zawierający 22 parametry analityczne.
 • Pakiet ROZSZERZONY* – zawierający 27 parametrów analitycznych.
 • Pakiet PEŁNY* – Zgodny z DTR Agregatu* – zawierający 36 parametrów analitycznych biogazu.
  * niezbędny zakres optymalizacji rozpuszczalnika

A jak to wygląda w praktyce?

Zlecając nam badania biogazu zarezerwuj dla nas trochę czasu! Pobór prób gazu do analizy trwa zazwyczaj od 2 do 5 godzin w zależności od typu surowca. Próby gazu pobierane są 3-krotnie (próba roztworu) oraz kilkakrotnie próba w formie gazowej. Próby roztworu oraz gazu są kondycjonowane i derywatyzowane (czas przygotowania prób około 2-3 dni). Następny krok to analiza. Badane przez nas próby analizujemy zawsze minimum z 3-krotnym powtórzeniem w celu uzyskania odpowiedniej analizy statystycznej. Końcową fazą usługi jest opracowanie merytorycznego raportu z przeprowadzonych analiz. Raport zawiera szczegółowe dane nt. pobranych prób, zakresu analiz, form detekcji, zakresu akredytacji, zakresu certyfikacji, użytego sprzętu oraz odczynników. Raport zaopatrzony jest w zwięzły opis merytoryczny oraz interpretację zebranych wyników. Wszystkie uzyskane wartości zestawione są przejrzyście i zrozumiale, a co najważniejsze zostają odniesione tabelarycznie do kontekstu wymagań normatywu DTR.

Zapraszamy do współpracy!

Szanowni Państwo, Wszystkie parametry techniczno-inżynieryjne urządzenia oraz procedury montażowo-instalacyjne wykonujemy przy pełnym Państwa udziale i akceptacji. Zapewniamy naukowe podejście i profesjonalizm przy tworzeniu dla Państwa rozwiązań technologicznych.