Wsad fermentacyjny

Biogaz otrzymywany jest w procesie fermentacji metanowej – jej mezo – lub termofilnej odmiany, która w dużym stopniu zależy od temperatury samego procesu. Niemniej jednak, sama temperatura fermentacji to zaledwie jedna składowa całego procesu. Kolejnymi składowymi są mikroorganizmy oraz substraty użyte do pozyskiwania biogazu. I to właśnie te ostatnie mają najbardziej istotny z punktu widzenia eksploatacji biogazowni wpływ na wydajność oraz jakość pozyskiwanego gazu.

W zakresie usług analitycznych G.P.Chem. znajduje się analizą zawartości komory fermentacyjnej (1 komora), jak również komory pofermentacyjnej (2 komora) pod kątem zawartości parametrów kluczowych dla prawidłowego przebiegu i monitoringu procesu fermentacji metanowej oraz funkcjonowania biogazowni rolniczej. Oprócz analiz samego fermentu oraz pofermentu wykonujemy usługi analityczne z zakresu analizy surowca – wsadu pod kątem jego późniejszego wykorzystania w procesie fermentacji.

Pamiętaj!

Monitorując zawartość kluczowych produktów i parametrów procesu wewnątrz komory fermentacyjnej jesteś w stanie zapobiec wielu nieoczekiwanym sytuacjom związanym ze spadkiem efektywności produkcji biogazu tj. inhibicji oraz przeładowaniu fermentatora!

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w razie jakichkolwiek pytań, niejasności czy zwykłej ciekawości. Zapraszamy do zakładki kontakt!

Zakres analiz:
 • WSAD BIOGAZOWY
 • KOMPLET ANALIZ
 • SUMA KWASÓW (ekwiwalent CH3OOH) / kg
 • kwas octowy
 • kwas propionowy
 • kwas izo-butylowy (izo-masłowy)
 • kwas butylowy(masłowy)
 • kwas izo-walerianowy
 • kwas n-walerianowy
 • kwas izo-kapronowy
 • kwas n-kapronowy
 • Kwas heptanowy
 • Pozostałe parametry
 • Azot całkowity/ogólny
 • Azot –amonowy [mg/kg]
 • Azot amonowy [%]
 • FOS
 • TAC
 • FOS/TAC
 • ChZT
 • pH oraz ORP
 • Sucha masa [%]
 • Sucha masa organiczna [%]
 • Zasadowość
 • Pierwiastki (pełen zakres: 6 elementów.)
 • BIODOCHODOWOŚĆ SUROWCA (jako proces 4 etapowy)
 • Dodatkowe parametry wg zlecenia