Analiza chemiczna biogazu – krok do podniesienia jakości

Tekst opublikowano 19 stycznia 2021 roku

Wysoki koszt inwestycji w biogaz rokrocznie rekompensowany jest przez najwyższe wartości w koszyku referencyjnym OZE ustalane przez rząd. Produkcja biogazu to to sposób na bezpieczną utylizację odpadów produkcji rolniczej i spożywczej poprzez zastosowanie obiegu zamkniętego zgodnie z nowym trendem tzw. ekonomii cyrkularnej – circular economy.

Eksperci oceniają, że rozwinięty sektor rolniczy i spożywczy sprzyja rozwojowi tej gałęzi energetyki odnawialnej w Polsce, szczególnie w zakresie elektrowni biogazowych. Aby inwestycja w biogaz odniosła pełen sukces finansowy warto pamiętać o tym, że biogaz, jak każde inne paliwo jest produktem i w zależności od właściwości chemicznych może mieć różną jakość. Analiza chemiczna wyprodukowanego biogazu umożliwia poznanie jego realnej wartości rynkowej.

Analiza chemiczna biogazu

Laboratorium GPCHEM zajmuje się również analizą biogazu

Podstawową właściwością biogazu jest jego kaloryczność, która decyduje o jego wartości użytkowej. Polskie laboratoria biogazowe analizują zazwyczaj skład podając proporcje metanu, dwutlenku węgla, siarkowodoru czy tlenu. To cenna informacja dla producentów, którzy mogą poprawiać jakość biogazu i jego właściwości regulując zmienne takie jak skład frakcji biomasy, jej wilgotność czy temperaturę.

Podstawową właściwością biogazu jest jego kaloryczność

W przypadku eksploatacji biogazu taka prosta analiza nie wystarczy. Generatory wykorzystujące biogaz do produkcji energii elektrycznej, czyli elektrownie biogazowe lub elektrownie na biogaz stosowane w oczyszczalniach ścieków, zakładach komunalnych, a przede wszystkim na na wysypiskach śmieci oraz w biogazowniach rolniczych wymagają analiz daleko szerszych niż te oferowane dotychczas na rynku. Analiza chemiczna określa zarówno skład chemiczny i kaloryczność paliwa. Tu należy również określić właściwości fizyczne, jak np. gęstość, pyły i ich ziarnistość, które decydują o potencjalnych zagrożeniach w pracy silnika. Przestoje w produkcji prądu z biogazu oraz naprawy generują wydatki. Niestety, bezawaryjnej eksploatacji silników biogazowych i zespołów kogeneracyjnych nie można uzyskać bez analizy chemicznej zgodnej z dokumentacją techniczno-ruchową (DTR), której normatyw różni się w zależności od producenta agregatu.

Dokumentacja MWM/CATEPILLAR, w przeciwieństwie do agregatów MAN/Petra nie wymaga uwzględniania lotnych związków organicznych, a zarówno JENBACHER, jak i VEISSMANN wymieniają w DTR pyły, jak ich ziarnistość. Warto wiedzieć, że firma GPCHEM oferuje takiego rodzaju badania jako jedyna na rynku w Polsce.

Czytaj również…