Badanie oleju silnikowego

Poniżej znajduje się oferta z zakresu analiz oleju smarnego wykorzystywanego w silnikach pracujących w układach kogeneracyjncyh (CHP) eksploatujące biogaz jako paliwo podstawowe.

Analizując olej silnikowy w poniższym zakresie jesteśmy w stanie stwierdzić i wydać rekomendację do jego dalszej pracy w układzie.

Oznaczony poziom zanieczyszczeń metalami oraz dodatkami jak również ocena ilości ścieru (stanu urządzenia) pozwala na ocenę wydajności układu filtracyjnego.

Potencjalne wyniki testów:


 

 • Lepkość w 40°C, cSt
 • Lepkość w 100°C, cSt
 • Wskaźnik lepkości
 • Woda, %
 • Utlenienie, Abs/cm
 • Nitracja, Abs/cm
 • Zawartość płynu chłodniczego
 • TAN mg KOH/g (liczba kwasowa)
 • TBN mg KOH/g (liczba zasadowa)
 • Zawartość metali zużywalnych-własnych, ppm
 • Poziom dodatków, ppm
 • Poziom zanieczyszczeń, ppm

Wzór raportu:


 

Zamów przez telefon

(+48) 665-05-05-44

Masz pytanie? Napisz maila

gp@gpchem.pl