Badanie spalin

Analiza spalin stanowi istotny element diagnostyki i monitoringu urządzeń prądotwórczych, szczególnie w ujęciu ich wpływu na środowisko.

GP Chem proponuje Państwu analizę spalin w zakresie zamieszczonym poniżej:

Zakres badań:

Zakres w pełni zgodny z zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 roku w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. Nr 206, poz. 1291).

 

 • SPALINY (*) 40% 40%
 • KOMPLET ANALIZ SPALIN 45% 45%
 • Temperatura [°C] 55% 55%
 • Wilgotność [rH%/°C] 65% 65%
 • Tlen O2 [%] 75% 75%
 • Tlenek węgla CO [ppm] 68% 68%
 • Ditlenek węgla CO2 [%] 63% 63%
 • Tlenek siarki SO2 [ppm] 58% 58%
 • Siarkowodór [ppm] / [mg/Nm3] 53% 53%
 • Tlenek azotu NO [ppm] 43% 43%
 • Węglowodory CxHy [ppm] 38% 38%
 • Ditlenk azotu NO2 [ppm] 33% 33%
 • ZAPYLENIE 28% 28%
 • Inne zlecone parametry 23% 23%

Zamów przez telefon

(+48) 665-05-05-44

Masz pytanie? Napisz maila

gp@gpchem.pl