Pobieranie próbek gazowych

Tutaj dodajemy teksty opisujące produkty w dosłownie dwóch zdaniach. Tytuł podajemy w Headerze 1, tutaj z kolej tekst dodajemy z tagami Headera 2.

Tyle razy wykonaliśmy tę usługę w 2019 roku

Wróć do listy usług

Zamów tę usługę

To jest opis usługi – ma on być zwięzły

Po tytule kilkusłownym wprowadzamy kolejne znaki, które najlepiej opisują daną usługę – łączna liczba znaków na stronie musi się chociaż zbliżyć do 1000 znaków. To bardzo ważne z punktu widzenia wyszukiwania. Proszę dobrze opisać swoje usługi.

Dane zawarte w badaniu

 • Lepkość w 40°C, cSt 40% 40%
 • Lepkość w 100°C, cSt 45% 45%
 • Wskaźnik lepkości 55% 55%
 • Woda, % 65% 65%
 • Utlenienie, Abs/cm 75% 75%
 • Nitracja, Abs/cm 68% 68%
 • Zawartość płynu chłodniczego 63% 63%
 • TAN mg KOH/g (liczba kwasowa) 58% 58%
 • TBN mg KOH/g (liczba zasadowa) 53% 53%
 • Zawartość metali zużywalnych-własnych, ppm 43% 43%
 • Poziom dodatków, ppm 38% 38%
 • Poziom zanieczyszczeń, ppm 33% 33%

To jest opis usługi – ma on być zwięzły

Po tytule kilkusłownym wprowadzamy kolejne znaki, które najlepiej opisują daną usługę – łączna liczba znaków na stronie musi się chociaż zbliżyć do 1000 znaków. To bardzo ważne z punktu widzenia wyszukiwania. Proszę dobrze opisać swoje usługi.

Zamów usługę

Przejdź do zakładki Kontakt, by zamówić badanie.