Badanie wody

Warto zaznaczyć, że jednym z poważniejszych problemów pojawiających się w trakcie eksploatacji biogazu czy innych urządzeń przemysłowych jest układ chłodzenia.

To w znacznej mierze od jego kondycji fizycznej zależy wydajność procesu wymiany ciepła jak również obecność mikrobiologicznego układu wewnątrz. Dlatego właśnie kontrola oraz monitoring układów chłodzenia, gdzie czynnikiem odbierającym ciepło jest recyrkulująca woda, jest elementem kluczowym dla prawidłowej eksploatacji używanych urządzeń.

GP Chem w zakresie swoich usług posiada również możliwości analityczne do przeprowadzenia analiz wody obiegowej w podanym poniżej w zakresie:

Zakres badań:


 

  • WODA OBIEGOWA
  • KOMPLET ANALIZ WODY OBIEGOWEJ ZGODNY Z NORMĄ ORAZ DTR URZĄDZENIA
  • pH Chlorki
  • Przewodnictwo Chlor wolny
  • Mętność Siarczany
  • Zasadowość Krzemiany
  • Twardość wapniowa Zawartość tlenu
  • Twardość magnezowa Żelazo ogólne
  • Dodatkowe parametry wg zlecenia

Zamów przez telefon

(+48) 665-05-05-44

Masz pytanie? Napisz maila

gp@gpchem.pl