BAT dla odpadów, a więc czas zastosować najlepsze rozwiązanie

Best Available Techniques reguluje dyrektywa Parlamentu Europejskiego z 2018 roku ściśle określająca mechanizmy działania wymagane do prawidłowego przetwarzania odpadów.
Branże objęte konkluzjami BATZamów wdrożenie BAT

W GPCHEM wdrażamy rozwiązania BAT od 2018 roku dla przemysłu w całym kraju

Czego dotyczy dyrektywa? Rozporządzenie 2010/75/UE reguluje sposób działania w następujących obszarach:

Najlepszych dostępnych technik w zgodzie z obecną wiedzą na temat środowiska i ekologii

Obowiązują na terenie całej Unii Europejskiej - w wielu branżach już od 2016 roku

Pozwalające na najbardziej optymalne zużycie i ponowne wykorzystanie energii

Nowe standardy BAT

Po zmianach w dyrektywie unijnej dokonanych w 2017 roku przede wszystkim zaostrzono standardy emisyjne i wprowadził dodatkowe rodzaje związków chemicznych objętych tym rozporządzeniem. Normy w tej materii określa się poprzez podanie wartości średnich dziennych w ujęciu rocznym.

Jesteśmy gotowi, by wdrożyć BAT

Po wpisaniu swoich danych pracownicy GPCHEM skontaktują się z Państwem w celu ustalenia szczegółów.