BAT dla odpadów, a więc czas zastosować najlepsze rozwiązanie

Best Available Techniques reguluje dyrektywa Parlamentu Europejskiego z 2018 roku ściśle określająca mechanizmy działania wymagane do prawidłowego przetwarzania odpadów.
Branże objęte konkluzjami BATZamów wdrożenie BAT

W GPCHEM wdrażamy rozwiązania BAT od 2018 roku dla przemysłu w całym kraju

Czego dotyczy dyrektywa? Rozporządzenie 2010/75/UE reguluje sposób działania w następujących obszarach:

Najlepszych dostępnych technik w zgodzie z obecną wiedzą na temat środowiska i ekologii

Obowiązują na terenie całej Unii Europejskiej - w wielu branżach już od 2016 roku

Pozwalające na najbardziej optymalne zużycie i ponowne wykorzystanie energii

Nowe standardy BAT

Po zmianach w dyrektywie unijnej dokonanych w 2017 roku przede wszystkim zaostrzono standardy emisyjne i wprowadził dodatkowe rodzaje związków chemicznych objętych tym rozporządzeniem. Normy w tej materii określa się poprzez podanie wartości średnich dziennych w ujęciu rocznym.

Podmioty objęte regulacją BAT 

Prezentujemy listę podmiotów objętych obowiązkami dotyczącymi Najlepszych Dostępnych Praktyk

=

Podmioty związane z obróbką powierzchniową z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, w tym konserwacji drewna i produktów z drewna produktami chemicznymi

=

Podmioty z branży: spalanie odpadów

Dowiedz się więcej

=

Podmioty przemysłu papierowego

Dowiedz się więcej

=

Podmioty przemysłu grabarskiego

Dowiedz się więcej

=

Podmioty z branży: przetwarzanie odpadów

Dowiedz się więcej

=

Podmioty z branży LVOC - wielkotonażowej produkcji organicznych substancji chemicznych

Dowiedz się więcej

=

Podmioty: duże obiekty energetycznego spalania (LCP)

Dowiedz się więcej

=

Podmioty: przemysł chloro-alkaliczny (CAK)

Dowiedz się więcej

=

Podmioty przemysłu cementowo-wapienniczy (CLM)

Dowiedz się więcej

=

Podmioty zajmujące się intensywnym chowem drobiu lub świń (IRPP)

Dowiedz się więcej

=

Podmioty przemysłu metali niezależnych (NFM)

Dowiedz się więcej

=

Podmioty przemysłu produkcji płyt drewnopochodnych (WBP)

Dowiedz się więcej

=

Podmioty działające w przemyśle rafineryjnym (REF)

Dowiedz się więcej

=

Podmioty przemysłu szklarskiego

Dowiedz się więcej

Jesteśmy gotowi, by wdrożyć BAT

Po wpisaniu swoich danych pracownicy GPCHEM skontaktują się z Państwem w celu ustalenia szczegółów.